czas trwania [min] kwota [PLN]
matematyka, chemia, fizyka, biologia
zajęcia indywidualne 60 60
 
język angielski / niemiecki
zajęcia indywidualne 60 60
 
zajęcia grupowe - przygotowanie do matury / egzaminu ósmoklasisty
matematyka, chemia, język angielski, język niemiecki 60 30
 
 
Pobierz cennik w formacie PDF
 

Płatności
Płatności za zajęcia uiszczane są przelewem na konto bankowe do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc na podstawie zestawienia godzin wysyłanego na adres mailowy klienta do 5-go dnia miesiąca.

Odwoływanie zajęć
Istnieje możliwość odwołania zajęć minimum 24h przed planowaną lekcją. W takim przypadku zajęcia są odrabiane w innym terminie albo należność za kolejny miesiąc jest pomniejszana o koszt nieodbytych zajęć.

Umowa
Z każdym klientem podpisujemy umowę o świadczenie usług zapewniającą ciągłość zajęć. Umowa określa godziny zajęć, kwotę, formy płatności i odwoływania zajęć, zgodę na samodzielny powrót do domu (w przypadku niepełnoletnich uczniów) i konieczne zgody RODO. W przypadku niezadowolenia z naszych usług nie zmuszamy do kontynuowania zajęć - umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Faktury / paragony
Domyślnie wystawiamy paragony, na życzenie klienta wystawiamy faktury.

 

Numer konta bankowego do opłat za zajęcia:

Bank ING
Akademia Edukacji "Uśmiech"
ul. Nocznickiego 9/42
01-948 Warszawa
55 1050 1025 1000 0091 4466 8861


Akceptujemy płatności kartą i zbliżeniowe: