Pierwsze, niezobowiązujące, trwające 45 do 60 minut zajęcia w naszej Akademii to zajęcia na których mamy okazję się zapoznać się nawzajem, sprawdzić aktualny poziom wiedzy ( przerobić przykładowe zadania z rónych działów w przypadku matematyki, chemii, fizyki, przećwiczyc rozmowy i gramatykę z języka angielskiego i niemieckiego), zaplanować dalszą naukę aby od następnej lekcji ruszyć z realizacją tego planu. Koszt pierwszych zajęć to 50% ceny regularnej, czyli 30 zł

Podczas pierwszych zajęć nauczyciel prowadzący przedstawia również formalne zasady współpracy i nauki w naszej Akademii, tzn zapoznajemy uczniów (lub rodziców w przypadku niepełnoletnich uczniów) z umową którą podpisujemy w przed kolejnymi zajęciami, w przypadku kontynuacji nauki. Umowa określa:

  • stałe godziny zajęć (dzień tygodnia i godzina)
  • zasady odwoływania zajęć
  • czas trwania umowy
  • opłaty za zajęcia
  • regulacje związane z RODO

Rozumiejąc przypadki losowe i wczesniej zaplanowane aktywności, akceptujemy odwołanie zajęć minimum 24h przed planowaną lekcją. W takim przypadku zawsze staramy sie zaproponować alternatywny termin zajęć. Szanując czas naszych nauczycieli, zajęcia odwołane po tym terminie, albo nieobecność na zajęciach, jest liczona jak każda lekcja. Jednakże, z racji na efektywność i ciągłość nauki, zachęcamy do możliwie najrzadszego odwoływania zajęć.

Kwota za zajęcia, wraz z harmonogramem zajęc na dany miesiąc, jest przesyłana na adres mailowy wskazany przez ucznia (lub rodzica w przypadku niepełnoletnich uczniów) do 5-go dnia miesiąca. Płatność za zajęcia jest uiszczana do 10-go dnia danego miesiąc za dany misiąc kalendarzowy na numer konta bankowego.