Pierwsze zajęcia w naszej Akademii to zajęcia na których mamy okazję się zapoznać się nawzajem, sprawdzić aktualny poziom wiedzy, przerobić przykładowe zadania, zaplanować dalszą naukę aby od następnej lekcji ruszyć z realizacją tego planu.

Zajęcia prowadzimy zgodnie z ustalonym wspólnie z uczniem / rodzicem harmonogramem. Najczęściej jest to cykliczny harmomogram tygodniowy, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby zajęcia odbywały się częściej bądź trwały dłużej. Harmonogram zajęć na dany miesiąc jest przesyłany droga mailową na początku każdego miesiąca.

W naszej Akademii nie związujemy się z uczniami umową - naukę można rozpocząć jak i zakończyć w dowolnym momencie. Rozumiejąc przypadki losowe i wczesniej zaplanowane aktywności, akceptujemy odwołanie zajęć minimum w dniu poprzedzającym zaplanowane zajęcia. W takim przypadku (bądź w przypadku niedostępności prowadzącego) zawsze staramy sie zaproponować alternatywny termin zajęć. Jednakże, z racji na efektywność i ciągłość nauki, zachęcamy do możliwie najrzadszego odwoływania zajęć.

Płatności za zajęcia dokonywane są "z dołu", w cyklu miesięcznym.

Kwota za zajęcia z poprzedniego miesiąca, wraz z harmonogramem zajęć na dany miesiąc, jest przesyłana na adres mailowy wskazany przez ucznia (lub rodzica w przypadku niepełnoletnich uczniów) do 5-go dnia każdego miesiąca.
Płatność za zajęcia jest uiszczana do 10-go dnia danego miesiąc na numer konta bankowego.

W przypadku nieodwołania zajęć w dniu poprzedzającym zajęcia, informacji o nieobecności w dniu zajęć bądź nie pojawieniu się na zajęciach, naliczana jest opłata w wysokości 50% stawki za zaplanowane lekcje.

Ważne! Z racji na elastyczne podejście do każdego ucznia, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia zajęć w przypadku permanentnego odwoływania lekcji bądź zaległości w płatnościach.

Szczegółowe zasady współpracy opisane są w Regulaminie