Zofia Gryglewicz

Studentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończyła liceum o profilu matematycznym.

Korepetycji z matematyki udziela od zakończenia liceum. W naszej Akademii zajmuje się nauczaniem dzieci na poziomie szkoły podstawowej (od klasy 5. i starsze) oraz przygotowywaniem do egzaminu ósmoklasisty.

Oprócz prowadzenia zajęć z matematyki, w naszej firmie (w części psychologicznej) jest trenerką neurofeedbacku, ukończyła wiele szkoleń psychologicznych pomocnych w pracy z dziećmi, między innymi:

  • szkolenie „Agresywne dziecko - gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
  • szkolenie „Autyzm, a emocje. Jak przeżywają emocje dzieci z ASD?”
  • szkolenie podstawowe I stopnia „Easy Biofeedback w treningu klasycznym”
  • kurs o tematyce „Brain, synapses and neurons” prowadzony przez Uniwersytet Hebrew w Jerozolimie
  • "Stres: jak pomagać dzieciom i młodzieży radzić sobie z napięciem?"

Treści związane z mindfulness oraz uważnością pasjonują ją już od czasów liceum. Codziennie stara się praktykować medytację i ćwiczenia oddechowe. Nieustannie kształci się w tym temacie i przekazuja wiedzę oraz sprawdzone metody swoim klientom, aby wspomóc ich rozwój w możliwie najbardziej efektywny sposób.