Oliwia Oleszkiewicz

Studentka matematyki na Uniewersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła liceum o profilu matematyczno-informatycznym.

Korepetycji z matematyki zaczęła udzielać już w szkole średniej.

Wszechstronne zainteresowania pozwalają jej pomagać uczniom również w innych przedmiotach poprzez udzielanie lekcji z języka polskiego i języka angielskiego.

W naszej Akademii zajmuje się nauczaniem matematyki i języka polskiego dzieci na poziomie szkoły podstawowej (od klasy 5. i starsze) oraz szkoły średniej włącznie z przygotowaniem do matury. Ma za sobą wiele efektywnych przygotowań do matur i egzaminów, również poprawkowych.

W pracy z uczniami odznacza się wielką cierpliwością, otwartościa, komunikatywnością i indywidualnym podejściem.