Pierwsze zajęcia w naszej Akademii to zajęcia na których mamy okazję się zapoznać się nawzajem, sprawdzić aktualny poziom wiedzy, przerobić przykładowe zadania, zaplanować dalszą naukę aby od następnej lekcji ruszyć z realizacją tego planu.

Zajęcia prowadzimy zgodnie z ustalonym wspólnie z uczniem / rodzicem harmonogramem. Najczęściej jest to cykliczny harmomogram tygodniowy, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby zajęcia odbywały się częściej bądź trwały dłużej.

W naszej Akademii nie związujemy się z uczniami umową - naukę można rozpocząć jak i zakończyć w dowolnym momencie. Rozumiejąc przypadki losowe i wczesniej zaplanowane aktywności, akceptujemy odwołanie zajęć minimum w dniu poprzedzającym zaplanowane zajęcia. W takim przypadku (bądź w przypadku niedostępności prowadzącego) nie jest naliczana kwota za zajęcia, jak również staramy sie zaproponować alternatywny termin lekcji. Jednakże, z racji na efektywność i ciągłość nauki, zachęcamy do możliwie najrzadszego odwoływania zajęć.

Płatności za zajęcia dokonywane są "z dołu", w cyklu miesięcznym.

Kwota za zajęcia z poprzedniego miesiąca przesyłana jest na adres mailowy wskazany przez ucznia (lub rodzica w przypadku niepełnoletnich uczniów) do 5-go dnia każdego miesiąca.
Płatność za zajęcia jest uiszczana do 10-go dnia danego miesiąc na numer konta bankowego.

W przypadku nieodwołania zajęć w dniu poprzedzającym zajęcia, informacji o nieobecności w dniu zajęć bądź nie pojawieniu się na zajęciach, naliczana jest opłata w wysokości 50% stawki za zaplanowane lekcje.

Ważne! Z racji na elastyczne podejście do każdego ucznia, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia zajęć w przypadku permanentnego odwoływania lekcji bądź zaległości w płatnościach.

Szczegółowe zasady współpracy opisane są w Regulaminie