Michał Siedlecki

Studiuje Lotnictwo i Kosmonautykę na Politechnice Warszawskiej, planuje również rozpocząć studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo.

Uzyskał 100% wynik z matury z matematyki na poziomie podstawowym oraz +90% na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki. Posiada ponad 2-letnie doświadczenie w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

W sposób jasny i ciekawy przekazuje wiedzę uczniom z zakresu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty, matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Łatwo nawiązuje kontakt z młodzieżą w różnym wieku. Indywidualnie dostosowuje metody nauczania na podstawie postępów w nauce.

W wolnych chwilach gotuje, chodzi do kina, spotyka się ze znajomymi, uprawia sport i zagłębia wiedzę z zakresu astronomii i informatyki.